Uffici Italia di navigazione - Facciata notturna -Parigi 1955

Uffici  Italia di navigazione -  Facciata  notturna  -Parigi 1955

Titolo

Uffici Italia di navigazione - Facciata notturna -Parigi 1955

È parte di