Uffici Italia di navigazione - Facciata -Parigi 1955

Uffici  Italia di navigazione -  Facciata -Parigi 1955

Titolo

Uffici Italia di navigazione - Facciata -Parigi 1955

È parte di