Questa è una "nave senz'acqua"

Questa è una "nave senz'acqua"

Titolo

Questa è una "nave senz'acqua"

È parte di