Uffici Italia di Navigazione a Parigi, 1955

Uffici Italia di Navigazione a Parigi, 1955

Titolo

Uffici Italia di Navigazione a Parigi, 1955

È parte di